Smotra i zajednička pokazna vježba Službe zaštite i spašavanja i ekipa prve pomoći Crvenog križa Federacije BiH

U povodu obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći, Crveni križ Federacije BiH u saradnji sa Crvenim križem Tuzlanskog kantona organizirao je 8. septembra smotru i zajedničku pokaznu vježbu ekipa Službe zaštite i spašavanja i ekipa prve pomoći Crvenog križa Federacije BiH. Smotra i vježba su održane u periodu od 12:00 do 14:00 sati na lokaciji naselja Sjenjak, općina Tuzla.

U smotri i vježbi su učestvovale:
1. Službe zaštite i spašavanja:
–    Crvenog kiža Federacije BiH i Tuzlanskog kantona
–    Služba zaštite i spašavanja Crvenog križa/krsta općine Tuzla
–    Ekipa prve pomoći  Crvenog križa općine Banovići
–    Ekipa prve pomoći Crvenog križa općine Živinice
–    Logistički tim Službe zaštite i spašavanja CK Gračanica-   
2. Služba CZ općine Tuzla
3. Profesionalna vatrogasna brigada Tuzla – PVB
4. Ministarstvo unutrašnjih poslova TK  – MUP TK, Policijska stanica Istok
5. Kantonalna uprava Civilne zaštite Tuzla – KU CZ
6. Služba hitne medicinske pomoći,  Javno zravstveno – nastavne ustanove Dom zdravlja “ Dr. Mustrafa Šehović“  Tuzla – SHMP

Smotra koja je organizovana u povodu obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći imala je za za cilj da građanima, predstavnicima vlasti, strukturama odgovornim za spašavanje ljudi i materijalnih dobara i medijima, predstavi strukturu Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije i ekipa prve pomoći općinskih organizacija Crvenog križa sa područja Tuzlanskog kantona.Učesnicima smotre obratili su se generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Namik Hodžić, Predsjednik Društva Crvenog krsta/križa BiH Branko Leko i Aziz Čačković, komadant štaba Civilne zaštite i ministar saobraćaja, trgovine i turizma Tuzlanskog kantona.  U svom obraćanju generalni sekretar je ukazao na značaj obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći i na osnovne poruke Međunarodne Federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca povodom obilježavanja ovog datuma. Osvrnuo se također i na pripremu i odgovor na prirodne nesreće kao jednu od primarnih aktivnosti Crvenog križa koje proizilaze iz samog Zakona o Crvenom križu, te istakao da je zajedno sa ostalim nadležnim subjektima u društvu ravnopravan i respektabilan partner u planiranju i odgovoru na prirodne nesreće. U tom smislu je pomenuo i Sporazum o organiziranju Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa FBiH, koja će u slučaju potrebe biti mobilizirana i djelovati po naredbi Federalnog štaba civilne zaštite koji je potpisan 2005 g. sa Federalnom upravom civilne zaštite. Smotri su prisustvoval i g. Sead Hasić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, g-đa Nada Pavlović-Čalić, ministrica zdravlja Tuzlanskog kantona, g. Zdenko Tadić, direktor kantonalne uprave Civilne zašitite i predstavnici američke mormonske organizacije LATTER-DAY SAINT CHARITIES.
U okviru smotre predstavljeni su resursi sa kojima raspolažu Služba zaštite i spašavanja kao i ekipe prve pomoći Crvenog križa FBiH.
Pokaznom vježbom demonstrirala se uloga svih subjekata u zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugh nesreća sa naglaskom na ulogu službi zaštite i spašavanja i ekipa prve pomoći Crvenog križa u Federaciji BiH. Cilj pokazne vježbe je bio usklađivanje djelovanja Službe zaštite i spašavanja u Crvenom križu Federacije BiH kao i provjera znanja i vještina pojedinih pripadnika različitih službi. Ovom vježbom trebalo je da se provjere materijalna sredstva i tehnika koja služi za spašavanje ljudi i imovine u slučajevima prirodnih i civilizacijskih katastrofa.

a

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.