Služba zaštite i spašavanja i medicinski tim CKFBiH U Jablanici, na požarištu

Crveni križ Federacije BiH sa dijelom svoje Službe zaštite i spašavanja, na čelu sa generalnim sekretarom Namikom Hodžićem, posjetio je područje Jablanice te dostavio pomoć u vidu pitke vode i konzervi za vatrogasce, pripadnike Civilne zaštite i druge osobe uključene u direktno gašenje požara u mjestu Donja Jablanica.

Pored toga, shodno potrebama koje su iskazale Općina Jablanica i Crveni križ općine Jablanica dostavljena je određena količina sanitetskog materijala za prvu pomoć a akcentom na saniranje povreda i stanja uzrokovanih vatrom i dimom, kao i jedan broj čizama, kabanica i rukavica.

Na terenu je bio i medicinski tim Crvenog križa Federacije BiH, koji je bio u pripravnosti pružiti prvu pomoć u slučaju potrebe, kao i sekretar lokalne organizacije Crvenog križa Zehra Krnjić i sekretar Crvenog križa Hercegovačko-neretvanskog kantona Bojan Rosić.

https://www.instagram.com/p/CSrLdP8nHln/?utm_source=ig_web_copy_link

U cilju podrške aktivnostima jedna količina humanitarnih roba uručena je Crvenom križu HNK. Također, kolege iz Crvenog križa Zapadno-hercegovačkog kantona u stalnom su kontaktu sa Civilnom zaštitom i lokalnim vlastima, te su realizirali različite aktivnosti u posljednjih nekoliko dana.

Crveni križ Federacije BiH, sa svojom strukturom, i dalje je na raspolaganju, shodno svojim kapacitetima, mandatu i misiji za realizaciju aktivnosti u oblasti smanjenja posljedica uzrokovanih prirodnim i drugim nesrećama.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.