Širom Federacije obilježen Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze

Povodom Svjetskog dana borbe protiv tuberkuloze brojne organizacije u strukturi Crvenog križa Federacije BiH organizirale su niz aktivnosti.

Cazin

Tako su mladi Crvenog križa grada Cazina organizirali štand na koje su dijelili promotivni materijal, a informisanje o ovoj pošasti vršili su i putem lokalnog medija RTV Cazin.

Bihać

Volonteri Crvenog križa grada Bihaća širom grada polijepili su postere te postavili štand u centru Bihaća gdje su dijelili letke te informirali građane o ovoj bolesti.

Orašje

Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze obilježili su i mladi Crvenog križa općine Orašje. Obavještavamo Vas da smo jučer, 24.3.2021 godine, obilježili Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze.

Volonteri su u Orašju postavili štand na kojem su informirali građane o ovoj pošasti, dijeli su maske prolaznicimam, a pridružili su se i online kampanji “3 za TB”. Kampanja se sastoji od izazova u kojem su postavili sliku tri maske i označili tri organizacije Crvenog križa.

Sve aktivnosti organizirane su u skladu sa higijenskoepidemiološkim mjerama.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.