Sigurnost vode tokom i nakon poplava

 • Poplavna voda može zagaditi vašu vodu za piće. Neki kontaminanti iz površinskih voda dospijevaju u podzemne vode i utječu na privatne bunare s pitkom vodom i komunalne vodovodne sustave koji koriste podzemnu vodu.
 • Koristite flaširanu vodu u prvim trenucima kako biste bili sigurni da koristite ispravnu vodu za piće
 • Slijedite lokalne smjernice o tome je li vaša voda sigurna za piće.
 • Zdravstvene institucije mogu izdati posebne preporuke za prokuhavanje ili obradu vode u vašem području.
 • Nemojte koristiti vodu za koju sumnjate ili vam je rečeno da je kontaminirana za pranje posuđa, pranje zuba, pranje i pripremu hrane, pranje ruku, pravljenje leda ili pripremu hrane za bebe.
 • Sigurna voda za piće, kuhanje i osobnu higijenu uključuje flaširanu, prokuhanu ili tretiranu vodu.
 • Ako imate privatni bunar i živite u području s poplavama, provjerite vodu prije nego što je upotrijebite.
 • Očistite prostor oko bunara: uklonite svu vidljivu nečistoću, a po potrebi ukloniti gornji sloj zemlje;
 • Ako je bunar oštećen popravite oštećene zidove bunara i po potrebi dopunite glinom prostor između zida bunara i zemlje;
 • Spriječite punjenje bunara površinskim vodama odvođenjem vode drenažnim kanalima;
 • Ispumpajte svu vodu iz bunara, a zidove bunara isčetkajte rastvorom dezinficijensa na bazi hlora, pripremljenog prema uputstvu proizvoda;
 • Kada se bunar ponovo napuni, provedite postupak hiperhlorisanja, uz nadzor stručnjaka iz Zavoda za javno zdravstvo i drugih ovlaštenih stručnih službi;
 • Nakon sprovedene dezinfekcije, voda se ne može koristiti odmah, već uz preporuku stručnjaka iz Zavoda za javno zdravstvo (a minimalno 30 minuta) i drugih ovlaštenih stručnih službi;
 • Prilikom korištenja preparata za dezinfekciju obavezno se pridržavati uputstava za rukovanje;
 • Spriječite dospijevanje dezinficijenasa na kožu, oči, nos i usta nošenjem zaštitnih maski, rukavica, zaštitne obuće (čizama) i odjeće.
 • Obavezno temeljno operite ruke nakon kontakta sa preparatom.
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.