a

Sastanak ministrice Borovac sa predstavnicima Crvenog Križa BiH

Tekst u cjelosti prenosimo sa službene stranice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH od 13.05.2016.

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac razgovarala je danas sa delegacijom Društva Crvenog križa BiH o aktuelnim pitanjima ove organizacije, a u povodu obilježavanja Međunarodnog dana Crvenog križa i Sedmice Crvenog križa.

Tim povodom, ministrica Borovac je razgovarala sa glavnim sekretarom DCK Brankom Lekom, predsjednikom Predsjedništva Crvenog križa BiH Rajkom Lazićem i generalnim sekretarom CK BiH Namkom Hodžićem o povratu imovine Crvenog križa BiH u Loznici kod Dubrovnika.

-Prema svim raspoloživim informacijama koje su mi predočili predstavnici DCK, moguće je pokrenuti pregovore sa susjednom Republikom Hrvatskom. S obzirom da je nekadašnje dječije odmaralište u Loznici vlasništvo CK BiH, s tim da dio imovine pripada i CK Novo Sarajevo dogovorili smo da predstavnici CK naprave zajednički sastanak te da fomulišu konkretne prijedloge, a ja ću se dalje zalagati za rješavanje ovog pitanja, rekla je ministrica Borovac.

Također je bilo riječi i o aktivnostima na izmjenama i dopunama Zakona o Društvu crvenog križa BiH, kao i Zakona o upotrebi i zaštiti znaka i naziva DCK BiH čiji je novi tekst u pripremi, te će u narednom periodu biti proslijeđen i Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice radi davanja komentara i upućivanja u dalju proceduru.

Ovom prilikom, predstavnici DCK pozvali su ministricu Borovac da krajem juna zajedno s predstavnicima Međunarodne federacije Crvenog križa otvori zgradu Crvenog križa BiH, čija je obnova pri kraju.


Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.