a

Sastanak Evropskog koordinacijskog odbora mladih (EYCC)

U periodu od 19. do 21. 08. 2016. godine, u Budimpešti je organizovan prvi sastanak novoizabranog rukovodstva Evropskog koordinacijskog odbora mladih (EYCC) Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Sastanak će biti održan u sjedištu IFRC-ovog regionalnog ureda za područje Evrope.

Predstavnik Društva Crvenog krsta/križa BiH izabran u rukovodstvo u ovom mandatnom periodu je Jasmin Nikšić, koordinator za rad sa mladima Stručne službe Crvenog križa Federacije BiH.

Pored izrade strategije djelovanja u toku  mandatnog perioda novoizabranog rukovodstva,  svaki od 7 članova biće odgovoran za jedan od programa: humanitarna edukacija, migracije, zdravi životni stilovi, odgovor u katastrofama, zagovaranje, liderstvo i klimatske promjene, te dobiti određeni broj zemalja kojima će mentorisati.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.