a

Sastanak Evropske mreže mladih Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (EYCM)

22. sastanak Evropske mreže mladih Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (EYCM) održan je u periodu od 27. do 30. maja 2016. godine u trening centru Crvenog krsta Crne Gore, Domu solidarnosti u Sutomoru. Na sastanku je učestvovalo preko 80 mladih iz 40 evropskih zemalja, a predstavnici mladih Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine bili su Jasmin Nikšić i Milan Vučenović. Pored učesnika prisutni su bili i predstavnici Međunarodne Federacije društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca i Evropskog savjeta mladih. Na sastanku se govorilo o psihosocijalnoj podršci koja treba biti usmjerena na mlade volontere koji se angažiraju u aktivnostima prilikom djelovanja u katastrofama i migracijama, o YABC- Mladi kao agenti promjene ponašanja, inovacijama u volonterskom angažmanu, ulozi mladih volontera u procesu migracija, te o implementaciji YES strategije. Obzirom da se sastanak Evropske mreže mladih održava svake dvije godine, kada se ujedno i bira novi saziv Evropskog odbora mladih Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca za naredni mandatni period, u Sutomoru su održani izbori na kojima su predstavnici iz svih zemalja učesnica svojim glasovima odabrali novo rukovodstvo mladih. Nakon glasanja odabrano je sedam osoba sa najviše osvojenim glasovima među kojima je i predstavnik DCK BiH. Novo rukovodstvo mladih Evropske mreže mladih Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (EYCC) za mandatni period od 2 godine:

–          Hala Mohammed, Crveni križ Švedske

–          Guillermo Vazquez de Pablo, Crveni križ Španije

–          Sabrina Konzok, Crveni križ Njemačke

–          Jasmin Nikšić, Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine

–          Ani Mirakyan, Crveni križ Armenije

–          Maria Hristova, Crveni krst Bugarske

–          Jelena Šofranac, Crveni krst Crne Gore

Članovi odbora će u narednom periodu dobiti određeni broj zemalja kojima će koordinirati. Na sastanku je takođe dogovoren i akcioni plan koji će se sprovoditi, te uz saradnju sa IFRC-om i nacionalnim društvima dorađivati i implementirati.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.