Saradnja Crvenog križa Federacije BiH sa Burch Univerzitetom

Danas se generalni sekretar Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine, Namik Hodžić, sastao sa rektorom Burch Univerziteta, prof. dr. Teomanom Duman. 

Na sastanku se razgovaralo o mogućnostima saradnje Crvenog križa Federacije BiH i Univerziteta Burch, te je dogovoreno potpisivanje memoranduma o naučnoj, stručnoj i obrazovnoj saradnji.