Rukovodstvo Nacionalnog društva na prijemu i razgovorima kod Ministra prometa i komunikacija Damira Hadžića

Na pismeni zahtjev DCK BiH, Ministar prometa i komunikacija BiH g-din Damir Hadžić  sa pomoćnikom ministra, g-dinom Zoranom Andrićem, primili su, 17.04.2014.godine, glavnog tajnika DCK BiH Branka Leku i generalnog sekretara Crvenog križa FBiH Namika Hodžića. Tema razgovora bile su pokrenute procedure za izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH, a posebno dio koji se odnosi na nadležnosti Crvenog križa/krsta BiH u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače motornih vozila iz pružanja prve pomoći.

Uz iznijetu molbu Ministru da buduće izmjene i dopune navedenog Zakona ne dovedu u pitanje nadležnosti Crvenog križa/krsta u ovoj oblasti, Branko Leko i Namik Hodžić su istakli sveukupni značaj Crvenog križa i liderstvo koje ima u oblasti edukacije iz prve pomoći, kao i činjenicu da prihodi ostvareni kroz edukaciju kandidata za vozače m/v iz ove oblasti predstavljaju jedine redovne prihode koji stvaraju pretpostavke za realiziranje javnih ovlasti Crvenog križa iz Zakona o DCK BiH i entitetskih zakona. Ministar Hadžić i njegov pomoćnik  Andrić su istakli da imaju u vidu značaj Crvenog križa/krsta u Bosni i Hercegovini i da predložene izmjene i dopune Zakona neće ugroziti njegove nadležnosti  u oblasti osposobljavanja kandidata za vozače m/v iz prve pomoći, nego će, naprotiv, preuzimanjem nadležnosti Vijeća ministara da utvrđuje cijenu obuke iz prve pomoći, uz usaglašavanje sa Crvenim križem/krstom BiH, a na koju trenutno uopće ne žele utjecati, pokazati da je navedena edukacija od posebnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu i da će se ovom izmjenom riješiti pitanje ekskluzivnog prava Crvenog križa na edukaciju iz prve pomoći. Takođe su istakli, da je u Ministarstvo pristiglo dosta pismenih zahtjeva za provođenjem edukacije  iz prve pomoći od strane zdravstvenih ustanova, što, kako su i uvodno kazali, oni ne smatraju opravdanim i neće prihvatiti.
Prilikom navedene posjete, domaćinima sastanka su uručene (Foto) Monografije „Stoljeće humanosti u Bosni i Hercegovini  (1912-2012)“ izdate od strane Crvenog križa Federacije BiH u povodu obilježavanja 100 godina Crvenog križa/krsta u Bosni i Hercegovini.
Na kraju, glavni tajnik DCK Branko Leko i Namik Hodžić sekretar CK FBiH su se Ministru Damiru Hadžiću i pomoćniku Zoranu Andriću najiskrenije zahvalili za prijem i dobijenu podršku u budućem radu i razvoju Nacionalnog društva.

slika slika

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.