Radni sastanak u Mostaru: Razgovarano o funkcioniranju Crvenog križa HNK/Ž

Predsjednik i generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Marko Sinanović i Namik Hodžić održali su radni sastanak u Mostaru sa rukovodstvom Crvenog križa HNK/Ž.

Razgovarano je o funkcioniranju navedene kantonalne organizacije koja se u posljenjem periodu suočava sa određenim izazovima, posebno u radu kantonalnog ureda kojim rukovodi sekretar/tajnik.

Zaključeno je da će organi Crvenog križa HNK/Ž, a prije svega Predsjedništvo, u što kraćem roku i u skladu sa Statutom i Poslovnikom o radu donijeti odgovarajuće odluke i zaključke nužne za efikasniji rad Stručne službe Crvenog križa HNK/Ž.

Stručna služba Crvenog križa Federacije BiH će s tim u vezi, kao i do sada, pružati neophodnu stručnu, tehničku i drugu vrstu podrške.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.