Radionice PMER i pregled programa/procjena potreba

Društvo Crvenog krsta/križa BiH je, u cilju osposobljavanja i osnaživanja cijele strukture u postizanju ciljeva Strategije 2015.,pokrenulo proces izgradnje kapaciteta kroz efikasan pristup planiranju i razvoju zajedničkih mjera pravilnog izvještavanja. Planom akcije su predviđene radionice u strukturi Crvenog križa za PMER (planiranje, monitoring, evaluacija i izvještavanje) i pregled programa i procjenu potreba.

Cilj PMER upitnika je da da se omogući uvid u kapacitete za planiranje, monitoring, evaluaciju i izvještavanje u strukturi,  te uvid u to, koja vrsta obuke je potrebna kako bi se izgradili kapaciteti. Odgovori na upitnik će pomoći Nacionalnom društvu da definiše teme koje treba obraditi na PMER obuci kako bi se se unaprijedili kapaciteti planiranja i izvještavanja koji bi zadovoljili minimalne kriterije planiranja, monitoringa, evoluacije i izvještavanja.

Cilj radionica je:
–    Dobiti jasnu sliku o potrebama korisnika  svih programa koji se implementiraju u strukturi Društva Crvenog krsta/križa BiH
–    Dobiti jasnu sliku o kapacitetima svih organizacija Crvenog križa u strukturi Nacionalnog društva i mogućnosti odgovora Crvenog križa na potrebe korisnika za svaki program
–    Identifikovati probleme i predložiti akcije koje Crveni križ može poduzeti

Pored upitnika, planom aktivnosti predviđene su evaluacije, posjete i obilazak terena (po kantonima i regijama), što bi rezultiralo detaljnom analizom svih programa. Analiza bi dala smjernice u kom pravcu se treba dalje angažovati i koje korake treba poduzeti kako bi se programi poboljšali i provele specifične akcije u procesu prioritizacije i planiranja programa.

Cilj Pregled programa / Procjena potreba je
–    Dobiti jasnu sliku o svim komponentama programa/projekata koji se implementiraju u strukturi Društva Crvenog krsta/križa BiH
–    Podići nivo razumijevanja o različitim uslugama Crvenog križa
–    Definisati i podići svjesnost o profilu svakog programa
–    Definisati prioritizaciju programa za svaki nivo strukture
–    Identifikovati smjernice/preporuke za svaki program
–    Na osnovu dobijenih rezultata napraviti reviziju planova akcija programa/projekata
–    Revidiranim planiranjem kreirati projekte za svaki program koji će se implementirati u naredne 2 do 3 godine

U strukturi Crvenog križa Federacije BiH je planirano šest radionica za svih deset kantona, odnosno za svih 79 organizacija Crvenog križa općina.
Implementacija projekta je počela radionicom za osam organizacija Crvenog križa Unsko-sanskog kantonu 05.02.2013.godine u Bihaću, na kojoj je uzelo učešće 9 sekretara/tajnika
06.02.2013. godine je u Mostaru održana radionica za organizacije Crvenog križa općina Hercegovačko-neretvanskog, Zapadno-hercegovačkog i Kantona 10 u čijem radu su učestvovali sekretari/tajnici iz 17 općina.
07.02.2013.g. u Novom Travniku je održana radionica za organizacije Crvenog križa općina Srednjobosanskog kantona uz učešće 13 sekretara/tajnika.
Za 12.02. planirana je radionica za organizacije Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona, 14.02. planirana je radionica za organizacije Crvenog križa Tuzlanskog i Posavskog kantona i 18.02. radionica za organizacije Crvenog križa Kantona Sarajevo i Bosansko – podrinjskog kantona.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.