Radionica „Naučene lekcije u poplavama 2014”

U periodu  23-24.02.2015. godine na Vlašiću je u organizaciji Društva Crvenog krsta/križa BiH i uz finansijsku podršku Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca održana Radionica „Naučene lekcije u poplavama 2014. Na radionici su učestvovali su koordinatori za pripremu i odgovor na katastrofe, kao i sekretari opštinskih/gradskih organizacija Crvenog križa Federacije BiH, Crvenog krsta Republike Srpske i Brčko Distrikta koje su zadesile poplave u maju 2014. godine.

Težište radionice je bilo na razmjeni iskustava u poplavama koje su nas zadesile, kao i analiza svega što je Crveni križ uradio. Cilj radionice je da se u narednom periodu na osnovu preporuka sa radionice izvedu jedinstvene procedure za djelovanje u slučaju elementarnih nepogoda.Bio je ovo prvi međuentitetski sastanak na temu poplava koje su se desile u maju 2014. god. i prilika da se izvrši analiza svega sto je u toku poplava urađeno dobro ili loše. Izneseni su brojni problemi sa kojima su se organizacije Crvenog križa  suočile u vršenju svojih dužnosti u vrijeme poplava, kao i naučene lekcije koje treba da doprinesu da se izvuku pouke i preporuke za buduće elementarne nepogode kako bismo bili bolje pripremljeni za eventualne prirodne nesreće.Pored velikog broja sekretara koji su se odazvali na radionicu, značajno je navesti da je rukovodstvo DCK BiH i strukture takođe uzelo učešće u radu, i to predsjednik DCK BiH Rajko Lazić, generalni sekretar DCK BiH Branko Leko, predsjednik CKFBiH Ivo Juričević, generalni sekretar CKFBiH Namik Hodžić, generalni sekretar CKRS Đoko Mihajlović. Ispred MFDCKiCP kao donatora učestvovali su Matteo Ciarli, predstavnik za BiH i Wolfgang Stockl. Ispred MKCK učestvovao je šef kancelarije u BiH Boris Kelečević sa saradnicama.

Pokazalo se da smo jedinstvena organizacija, mnogo je toga dobro urađeno a sada to treba i da prepoznaju vlasti, kako bi se organizacija Crvenog krsta bolje pozicionirala u društvu.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.