Radionica na temu migracijskih trendova održana u Budvi

U periodu od 30. do 31.08.2018. godine u Budvi, Crna Gora je održana Radionica na temu migracijskih trendova, čiji je organizator bila Međunarodna federacija društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (MFDCKiCP). Ispred DCK BiH na radionici su učestvovali v.d. koordinatora za pripremu i odgovor na katastrofe Nemanja Zekić, koordinator za pripremu i odgovor na katastrofe CK FBiH Senadin Kumro i sekretar Crvenog križa grada Mostara Alen Kajtaz.

Crveni krst Crne Gore (CKCG) je predstavio svoju operaciju i onda je napravljena kratka evaluacija dosadašnjih aktivnosti. U Crnoj Gori se trenutno nalazi oko 500 osoba i CK CG je zadužen za hranu i higijenu, ali takođe implementiraju i neke prateće aktivnosti poput psihosocijalne podrške (PSP), Prve pomoći i dio socijalne inkluzije. Ono što je bilo karakteristično je to da, s obzirom na mali broj migranata, oni skoro pa poznaju svakoga od tih korisnika.
Zatim je Nemanja Zekić prezentovao aktivnosti DCK BiH, sa cijelom strukturom. Kao glavni izazov rečeno je da ostaje neuključenost države, kao i činjenica da centar u Ušivku kasni sa otvaranjem. Poslije toga se prešlo na prezentaciju trendova, gdje se vidjelo da je trend priliva migranata stabilan već 4 mjeseca. Dogovoreno je da u slučaju naglog porasta broja migranata, CK CG javi to DCK BiH.

U tom dijelu je ispred MFDCKiCP, pored Atile Molnara, prisustvovala Henriett Koos.

Drugoga dana, diskusiji su se pridružili predstavnici CK Srbije, CK Mađarske i CK Makedonije, kao i Seija Tyrninoksa, šef tima Regionalne kancelarije MFDCKiCP za podršku klasteru zemalja centralne i jugoistočne Evrope i Seval Guzalkilinc, koordinator za za pripremu i odgovor na katastrofe Regionalne kancelarije MFDCKiCP za Evropu.
Tom prilikom sva nacionalna društva su detaljno prezentovala svoje operacije. Poslije toga je MFDCKiCP prezentovala modalitete i mogućnosti nastavka operacije, uz napomenu da je MFDCKiCP trenutno u fazi planiranja za narednu 2019. godinu i ovo je samo prvi od niza konsultacija koji će se održati tim povodom.

Konačan zaključak sastanka je da Crveni krst/križ mora nastaviti pružati osnovne usluge, poput hrane i higijene, kako bi zadržao prisustvo na terenu. Sve ostale aktivnosti, koje rade ostale organizacije, se mogu samo implementirati ako je baza potreba osigurana. Pored toga, potrebno je uvoditi nove aktivnosti, kako bi se povećao značaj Crvenog krsta/križa na terenu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.