Prva stručna edukacija za omladinske lidere Crvenog križa

Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine u cilju implementacije YES Stretegije i jačanja omladinske strukture i kapaciteta organizovao je u periodu 12.-14.12.2014. godine Prvu stručnu edukaciju za omladinske lidere Crvenog križa. Edukacija je održana u Domu za mlade Crvenog križa Kantona Sarajevo u Vogošći. Edukaciju je prošlo 40 omladinskih lidera iz strukture Crvenog križa FBiH i Distrikta Brčko. Stručna radionica je organizirana sa namjenom osnaživanja volonterskih kapaciteta, te pružanja mogućnosti mladim volonterima Crvenog križa za ličnim usavršavanjem, kako bi aktivnije i značajnije doprinijeli razvoju Međunarodnog pokreta Crvenog križa.

Ciljevi stručne edukacije su bili: Detaljno upoznavanje historijata, misije i programskih aktivnosti Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca; Sticanje dodatnih i naprednih, praktičnih znanja i vještina primjenjivih u radu organizacija Crvenog križa uključujući projektni, organizacioni, uredski i event management; Upoznavanje sa ciljevima i aktivnostima Evropske omladinske mreže; i Kreiranje novih poznanstava značajnih za aktivno djelovanje u narednom periodu;

Tokom stručne edukacije obrađene su sljedeće teme:
Diseminacija o Međunarodnom pokretu Crvenog križa i Crvenog polumjeseca
Humanitarna diplomatija i društvene mreže
Liderske vještine
Vještine komunikacije
PR – Odnosi s javnošću
Priprema i realizacija PRESS konferencije
Projekt menadžment i izrada logičke matrice
Event management
European Youth Network
Youth Engagement in the RCRC Movement
Gost predavač na stručnoj radionici omladinskih lidera Crvenog križa, pored aktivnih mladih volontera Crvenog križa FBiH bio je Bas van Rossum, predsjedavajući Evropske omladinske mreže Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Učesnike je  pozdravio i generalni sekretar Crvenog križa FBiH, Namik Hodžić i izrazio podršku Crvenog križa FBiH jačanju strukture mladih i osnaživanju volonterskih kapaciteta, te razvijanju dobre saradnje putem razmjene iskustava volontera.Svim učesnicima su po završetku stručne radionice dodijeljeni certifikati, a predsjedavajućem Evropske omladinske mreže i organizaciji koja je omogućila njegov dolazak, Holandskom Crvenom križu, uručene su zahvalnice.
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.