PROMOVIRAN PRIRUČNIK “PRVA POMOĆ”

Jučer (3.12.2009. godine) je u prostoru gradske galerije Collegium artisticum u Sarajevu promoviran priručnik „Prva pomoć“.
Autor ovog priručnika je dr. Enes Osmanović, a  Izdavač je Crveni križ Federacije BiH.

Priručnik „Prva pomoć“ koji prati multimedijalni CD predstavljaju savremeni pristup izučavanja oblasti iz pružanja prve pomoći. Ovaj priručnik je namijenjen širokom krugu zainteresiranih osoba;
•    Instruktorima i predavačima prve pomoći,
•    Polaznicima kursa prve pomoći za vozače,
•    Učenicima osnovnih i srednjih škola,
•    Studentima na fakultetima,
•    Takmičarima iz oblasti prve pomoći,
•    Svima koji žele znanje iz ove oblasti.

Određena poglavlja obrađena su za edukaciju posebnih spasilačkih ekipa u satavu:
•    Crvenog križa/krsta,
•    Civilne zaštite,
•    Vojske,
•    Policije,
•    Vatrogasnih jedinica i drugih organizovanih formacija…
•    Spasilačkim ekipama u sastavu proizvodnih firmi.

Priručnik prve pomoći je knjiga napisana na 140 strana u 3 poglavlja:
1.    Uvod; Osnovni principi prve pomoći i Osnovni vitalni znaci i vitalne funkcije.
2.     Prva pomoć kod poremećaja disajnih organa; Prva pomoć kod utopljenika; Prva pomoć kod poremećaja kardiovaskularnog sistema i Prva pomoć kod poremećaja svijesti.
3.    Prva pomoć kod krvarenja i Prva pomoć kod povreda i rana.

Multimedijalni CD spaja literaturu u interaktivno i praktično učenje vještina prve pomoći, a sadrži 238 slajdova koji su podijeljeni u 3 sekcije sa 50 slika i 55 edukativnih klipova koji prektično pokazuju šta i kako treba raditi.

Na CD-u je i KVIZ iz prve pomoći sa 20 pitanja, sa jednim ili više tačnih odgovora, gdje je na kraju procentualno izražen rezultat testa uz komentar o uspješnosti.

Dr. Enes Osmanović je rođen 14. januara 1967. godine u Puračiću, općina Lukavac. Medicinski fakultet je završio 1997. godine u Tuzli. Dugogodišnji je aktivista i volonter Crvenog križa i član Višenamjenske terenske ekipe  Crvenog križa Lukavac.  Koautor je u knjizi „Prva pomoć sa realističkim prikazom povreda, stanja i oboljenja“ koji je izdao Crveni križ općine Tuzla. Član je sudijskog tima i učestvovao je na više takmičnja od općinskog, kantonalnog, federalnog i državnog nivoa.

Recenzenti su:
1.    Dr. Med. Sci. prim. Dr. Sead Jamakosmanović,
2.    Dr. Mensur Hadžibeganović,
3.    Dr. Med. Sci. Goran Imamović internist, predavač na katedri Urgentne medicine na Central Texas College, USA i
4.    Branko Leko, predsjednik Crvenog križa Federacije BiH

Lektor je Vildana Širbegović, a multimediju priredio Almir Džibrić.

Dizajn i DTP je „Promo studio“,  Azize Šeaćirbegović bb., Bosmal City Centar Sarajevo,  Bosna i Hercegovina.

Izdanje je prvo, godina 2009. a tiraž 2000 primjeraka.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.