Promocija projekta “Prevencija prirodnih nesreća-uređenje korita rijeke Krivaje“.

U sklopu aktivnosti na obilježavanju Svjetskog dana i Nedjelje/Tjedna Crvenog križa i Crvenog polumjeseca dana 09.05.2013 godine Crveni križ FBiH je u saradnji sa Crvenim križem Olovo i humanitarnom organizacijom Muslim Aid organizirao promociju projekta “Prevencija prirodnih nesreća-uređenje korita rijeke Krivaje“. Promocija je održana u Olovu, sa početkom u 11,00 sati. Sredstva za realizaciju pomenutog projekta u vrijednosti od 39.000,00 KM obezbijedila je humanitarna organizacija Muslim Aid iz Velike Britanije.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.