PROJEKAT DOBRI LJUDI-Izvještaj o prikupljenim sredstvima u februaru/veljači za CENTAR ZA DJECU I OMLADINU SA POSEBNIM POTREBAMA “LOS ROSALES” MOSTAR

Pozivom na humanitarne brojeve telefona, koje je Crveni križ Federacije BiH uspostavio kao partner Federalnoj TV u projektu Dobri ljudi, u razdoblju od
01.02.2010. do 28.02.2010. godine ostvareno je:
-putem BH Telecoma 14 640 poziva
-putem HT Mostara 3 216 poziva

(cijena poziva za BH Telecom izosi 1 KM, a za HT Mostar 0,90 KM)

-putem bankovnog računa (Raiffeisen Bank 1610000000000011-partija 53371100-520000751-5)
Bez uplata

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.