Projekat Crvengo križa općine Banovići “Edukacijom za sigurniji i bezbjedniji saobraćaj”

Crveni križ općine Banovići u saradnji sa Policijskom stanicom Banovići u martu 2016.godine realizovao je projekat „Edukacijom za sigurniji i bezbjedniji saobraćaj“ za učenike osnovnih i srednjih škola na području općine Banovići.
Projekat je odobren i finansijski podržan od strane Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona.

Na 12 radionica za učenike su obrađivane slijedeće teme:

1. Prva pomoć u saobraćaju – učenici su bili upoznati sa osnovnim CPR-om (reanimacija), najčešćim povredama koje se dešavaju u saobraćaju i osnove saniranja, sadržaj osnovnog kompleta/kutija prve pomoći koje se nalaze u automobilima.

2. Poznavanje saobraćaja, sa osvrtom na zakone, propise, vertikalnu, horizontalnu i svjetlosnu signalizaciju, saradnja građana sa policijom i rad policije u zajednici.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.