Pročitajte naredbe Federalnog štaba civilne zaštite koje će se primjenjivati od 31.05.2020.

Na 176. hitnoj sjednici sjednici Vlade Federacije BiH koja je održana 29.05.2020. godine, Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog štaba civilne zaštite, donijela Odluku o proglašenju prestanka stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID-19) na području FBiH.

Odluka o stanju prirodne nesreće prestala je sa dananom 31.05.2020. godine, a zaključno sa 31.05.2020. godine prestale su važiti sve naredbe Federalnog štaba civilne zaštite, a time i ranije naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su donesene do 12.03.2020. godine.

U cilju zaštite zdravlja javnog zdravlja stanovništva, te uzimajući u obzir činjenicu da se i dalje prijavljuju slučajevi COVID-19 na području FBiH, Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva (FMZ), kao i krizni štabovi kantonalnih ministarstava zdravstva nastavljaju obavljati svoje aktivnosti u kskladu sa zakonima iz područja zdravstva kao i procjenama epidemiološke situacije u FBiH. 

To podrazumijeva i da Krizni štab FMZ donosi naredbe i odluke koje su obvezujuće za krizne štabove kantonalnih ministarstva zdravstva, zdravstvene ustanove i privatnu praksu, te pravne i fizičke osobe.

S tim u vezi, Krizni štab FMZ donio je Naredbu i preporuke te ih dostavio kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva na daljnje postupanje.

Tekst naredbe koja se počela primjenjivati 31.05. donosimo u nastavku:

1. Dozvoljeno je javno ukupljanje ljudi na određenom prostoru, pod sljedećim uvjetima:

– za ne više od 100 ljudi u zatvorenom prostoru,

– za ne više od 300 ljudi na otvorenom prostoru,

Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obveznu fizičku distancu od najmanje 2 metra između osoba (osim članova istog kućanstva).

S ciljem smanjivanja rizika od infekcije COVID-19, kao i zaštite osobnog zdravlja, za vrijeme okupljanja, potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

2. Dozvoljava se rad poslovnim subjektima, uz praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i klijenata u kontekstu COVID-19 bolesti, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

 3. U zdravstvenim ustanovama, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatnim praksama, obvezno je pridržavanje striktnih mjera za prevenciju i kontrolu infekcije i praćenje općih i specifičnih preporuka radi sigurnosti osoblja i pacijenata u kontekstu COVID-19 bolesti.

4. Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru, samo sjedeća mjesta, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

5. U ugostiteljskim objektima, i to samo na otvorenom (baštama i terasama) dozvoljava se uporaba i konzumiranje nargila (šiša), uz obveznu promjenu jednokratnog nastavka i jednokratnog crijeva.  – (Izmjena i dopuna)

6.  Zabranjuje se rad noćnim klubovima i diskotekama.

7. Dozvoljava se održavanje sportskih natjecanja, ali bez prisustva publike, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

8. Dozvoljava se održavanje trenažnih procesa sportista svih sportskih klubova, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

9. Dozvoljavaju se posjete i izlazak štićenicima u ustanovama socijalne zaštite i kazneno-popravnim zavodima. Posjete u ustanovama socijalne zaštite za zbrinjavanje i smještaj starijih osoba, odvijaju se u vanjskom prostoru, maksimalno dvije osobe u posjeti, uz obvezno održavanje fizičke distance i nošenje maski. 

10. Dozvoljava  se  prijem novih štićenika u ustanovama socijalne zaštite uz uvjet da je prethodno provedena mjera izolacije od 14 dana i testiranje na COVID-19 nakon isteka roka od 14 dana izolacije koje mora rezultirati negativnim testom. Navedeno se primjenjuje i kod premještaja štićenika iz jedne ustanove u drugu, odnosno u slučaju premještaja štićenika iz zdravstvene ustanove u ustanovu socijalne zaštite. Obveza je ustanove socijalne zaštite osigurati prostor za samoizolaciju.

11. Obvezno je nošenje zaštitnih maski u zatvorenom javnom prostoru, kao i u otvorenom javnom prostoru, ukoliko na otvorenom prostoru nije moguće održavati fizičku distancu od 2 metra između osoba.

12. Dozvoljava se rad gradskog, prigradskog i međugradskog prijevoza uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

13. Zabranjuje se rad osnovnih, srednjih škola i fakulteta, sa iznimkom vježbi i praktičnog rada na fakultetima, odbrane diplomskih i magistarskih radova, te  doktorskih disertacija, kao i praktičnog rada u srednjim strukovnim školama, održavanje pripravničkog i specijalističkog odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih djelatnika, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera). (Izmjena i dopuna)

14. Mikrobiološko-laboratorijsku dijagnostiku-real time PCR za detekciju SARS-CoV-2 obavljaju laboratorije zdravstvenih ustanova verificirane od strane Federalnog ministarstva zdravstva, kao i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu- Laboratorij za molekularno-genetička i forenzična ispitivanja, koji je akreditiran za molekularno-dijagnostička ispitivanja sukladno BAS EN ISO 17025-2006. standardom, kao podrška javnom zdravstvenom sektoru.

15. Preporučujemo svim državljanima Federacije BiH da ne putuju u zemlje pogođene novim koronavirusom (COVID-19), odnosno u zemlje sa visokom incidencom COVID-19, zbog povećanja rizika od unošenja novog koronavirusa (COVID-19) u Federaciju BiH, a što bi dodatno moglo rezultirati pogoršanju COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH.  

16. Preporučuje se svim državljanima Federacije BiH, kao i stranim državljanima koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu iz zemalja sa prisutnom COVID-19 infekcijom, posebno iz zemalja sa visokom incidencom COVID-19, obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

17. Dozvoljava se kantonalnim/županijskim štabovima ministarstava zdravstva uvođenje i restriktivnijih mjera spram procjene epidemiološke situacije u kantonu odnosno općini, uz prethodnu suglasnost Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva. 

18. Provođenje naredbi od 1.-13. kontroliraju organizatori javnih okupljanja, menadžment poslovnih subjekata i ustanova, a provođenje naredbi od 1.- 14. kontroliraju nadležni odnosno ovlašteni inspektori u Federalnoj i kantonalnim upravama za inspekcijske poslova, kao i nadležni odnosno ovlašteni općinski i gradski inspektori, svaki u okviru svojih nadležnosti.

19. Naredba se donosi sa rokom važenja od 14 dana računajući od dana početka primjene ove Naredbe. 

20. Nakon isteka roka iz točke 19. zadužuje se Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva  da sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u Federaciji BiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene mjera utvrđenih ovom Naredbom, te nakon toga odluči novom naredbom o mjerama koje se poduzimaju i u kojem roku.

21. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 31.05.2020.”

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.