Priprema projekta “LDS Charities” iz SAD-a-Liječenje bolesti očiju

U cilju realizacije projekta partnerske humanitarne organizacije “LDS Charities” iz SAD-a, generalni sekretar Crvenog križa FBiH je zajedno sa predstavnicima navedene organizacije (supružnicima La Boon) održao sastanak u Federalnom ministarstvu zdravstva. U razgovoru sa pomoćnikom ministra, dr.Goranom Čerkez i dr. Jasminom Alajbegović-Halimić sa Očne klinike u Sarajevu, inicirana je realizacija projekta liječenja oboljelih od bolesti očiju koji bi trebao sadržavati nabavku neophodnog aparata za liječenje, posebno djece i siromašnih građana, uz edukaciju lokalnih ljekara od strane eksperata iz SAD-a.

Zajednička ideja je da se u naredna četiri mjeseca implementira projekat u oblasti liječenje bolesti očiju u vrijednosti od 50 do 100.000 USA dolara. O pripremi navedenog projekta upoznat je Federalni ministar zdravstva, dr.sci.Rusmir Mesihović.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.