Prevencija stanovništva od virusa gripe H1N1

Danas je 23.07 u prostorijama Crvenog križa Federacije BiH održana pres konferncija povodom promocije informativno-edukativnog letka u vezi prevencije oboljevanja stanovništva od virusa gripe A H1N1 tzv. “Svinjske gripe”.Pres konferenciju su vodili Generalni  sekretar Namik Hodžić i Prof.dr.Ajnija Omanić koji su predstavili ovaj letak i aktivnosti koje Crveni križ FBiH planira implemetirati.Letak sadrži informacije kao što su najčešći simptomi oboljelih,načini sprječavanja zaraze gripom i mjere zaštite ukoliko se nađete u bliskom kontaktu sa oboljelom osobom i sl.
Distribucija letaka će se vršiti preko volontera Crvenog križa na cijeloj teritoriji Federacije BiH, prevenstveno će biti obuhvaćene zdravstvene ustanove,autobuske stanice,aerodromi a u septembru i školske ustanove.

ŠEST KORAKA ZA SPRJEČAVANJE ZARAZE GRIPOM
1.Izbjegavajte bliski kontakt s bolesnim osobama
2.Izbjegavajte gužve i veće skupove u zatvorenom prostoru
3.Često perite ruke
4.Pokrijete usta prilikom kašljanja ili kihanja
5.Izbjegavajte dodirivanje oči, usta i nosa
6.Održavajte higijenu prostora u kojem boravite

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.