Press konferencija Društva Crvenog krsta/križa BiH povodom obilježavanja Svjetskog dana i Nedjelje/Tjedna Crvenog križa i Crvenog polumjeseca

U skladu sa programskim aktivnostima Društvo Crvenog krsta/križa BiH u saradnji sa Crvenim križom Federacije BiH, Crvenim krstom Republike Srpske i Crvenim križem Brčko Distrikta tradicionalno i ove godine obilježava 08. maj/svibanj Svjetski dan Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca. Sve organizacije Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca u svijetu ovaj dan obilježavaju pod sloganom: “Mladi u akciji”
Dana 08.05.2012 godine sa početkom u 10,00 sati u prostorijama DCK/K BiH  održana je press konferencija na kojoj su predstavljene aktivnosti koje se planiraju realizovati tokom Nedjelje/Tjedna Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca.  Generalni sekretar DCK/K BiH Dušan Kulušić je  prisutne novinare  informirao da je Međunarodna federacija društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumeseca, imajući u vidu univerzalne probleme sa kojima se svijet suočio posljednjih godina, trendove koji dominiraju u odnosima razvijenih i nerazvijenih zemalja i zajednica, a posebno strateške ciljeve koje predviđa Strategija 2020, pozvala je sva nacionalna društva – članove, kao što je i Društvo Crvenog krsta/križa BiH, da planiraju akcije u jednoj od tri oblasti:

1) pomoć lokalnoj zajednici radi bolje pripreme za katastrofe i druge nesreće,
2) podrška omogućavanju ravnopravnog pristupa zdravstvenoj zaštiti u miru i u vrijeme oružanih sukoba,
3) izgradnja kulture nenasilja i mira.
Centralna manifestacija DCK/K BiH u okviru obilježavanja  Nedjelje Crvenog krsta/križa u BiH će biti:
Promocija predstave „Sedam principa“ u okviru koje će mladi volonteri igrom, plesom i glumom dočarati principe na kojima se zasniva rad Crvenog krsta/križa. Predstava će se održati 10.05.2012.godine u BKC- Sarajevo sa početkom u 19:00 h.
Na nivou entitetskih organizacija i Crvenog krsta Brčko Distrikta planirane su tako brojne aktivnosti na obilježavanju ovog značajnog datuma
Generalne aktivnosti strukture Crvenog križa FBiH koje su prezentirane na današnjoj press konferenciji od strane generalnog sekretara Crvenog križa FBiH Namika Hodžića su slijedeće:
Informativno-promotivni  materijal koji je štampan i distribuiran za strukturu Crvenog križa FBiH, BH Pošte, HP Mostar i Željeznice FBiH:
MARKICE ZA GRAĐANSTVO ( ukupno 174.040 kom)
163.440 kom. markica  od 0,50 KM              
12.600 kom. markica od 0,20 KM 
MARKICE ZA POŠTE( ukupno 70.110 kom)
od 0,20 KM (BH POŠTE 50.040 kom. i HP Mostar 20.070 kom)
MAKRICE ZA ŽELJEZNICE
2.610 kom. markica od 0,50 KM
PLAKATI – 1.600 kom.
EDUKATIVNE:
-Kantonalna takmičenja iz prve pomoći (CK USK, CK PK/Ž, CK TK,  CK SBK/KSB, CK ZDK i CK KS)
SOCIJALNE:
Distribucija pomoći ugroženom stanovništvu i Romskim zajednicama u vidu 300 paketa hrane (Vitez,Zavidovići, Čapljina, Stolac,Vareš i Olovo)
-Posjeta Zavodu za zaštitu djece i omladine Pazarić (Uručivanje pomoći osobni higijenski setovi i invalidska pomagala )
-Posjeta civilima iz Libije na rehabilitaciji u Fojnici
-Posjeta bolesnoj djeci  na Pedijatriji u Sarajevu( dodjela prigodnih paketa)
ZDRAVSTVENE:
-Akcije darivanja krvi u kantonima i općinama 11.ORGANIZACIJA (CK USK, CK OPĆINE NOVO SARAJEVO, CK OPĆINE STARI GRAD-SARAJEVO CK OPĆINE CENTAR-SARAJEVO, CK OPĆINE TUZLA, CK OPĆINE ŽIVINICE,  CK OPĆINE LUKAVAC, CK OPĆINE BOSANSKA KRUPA, CK OPĆINE CAZIN, CK OPĆINE SANSKI MOST I CK OPĆINE TOMISLAVGRAD)
Posjeta UDRUŽENJU“Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH”
-Potpisivanje ugovora o liječenju teško obljele djece u Italiji
Potpisivanje ugovora sa humanitarnom organizacijom “ LDS CHARITIES“ iz  SAD-a
-donacija  500 kom. invalidskih kolica
-edukacije ljekara iz neonatalne reanimacije

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.