Predsjedništvo CK FBiH apelira i poziva sve relevantne institucije i organizacije da prije nastupajuće zime sistemski riješe zbrinjavanje migranata sa Vučjaka

Imajući u vidu da se problemi sa zbrinjavanjem migranata u privremenom kampu Vučjak u Bihaću svakim danom sve više usložnjavaju, da navedeni lokalitet nema minimum sanitarnih, zdravstvenih, komunalnih i sigurnosnih uvjeta za njegovo dugoročno održanje, a posebno u narednom zimskom periodu koji zahtijeva znatna ulaganja u smještajne i infrastrukturne kapacitete, te da je ugroženo zdravlje i sigurnost osoblja Crvenog križa grada Bihaća, koji čine nadljudske napore da istima osiguraju minimalne uvjete za privremeni boravak (uglavnom uz podršku svoje strukture, IFRC-a i prijateljskih Nacionalnih društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, Rijaseta IZ BiH, kao i drugih humanitarnih organizacija i građana), Predsjedništvo Crvenog križa Federacije BiH apelira i poziva sve relevantne domaće i međunarodne institucije i organizacije da prije nastupajuće zime sistemski riješe zbrinjavanje migranata iz privremenog kampa Vučjak.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.