Poziv na zabavno-edukativni Anti- Dop kamp 2015

Za učenike/ce srednjih škola koji su završili prvi ili drugi razred biće organizovana dva zabavno-edukativna kampa:

  • Nikšić, Crna Gora od 25.07. do 01.08.2015.
  • Neum, Bosna i Hercegovina od 16.08. do 22.08.2015.

Pravo učešća imaju učenici/ce iz crnogorskih gradova: Nikšić, Plužine, Šavnik, Pljevlja, Žabljak, Mojkovac, Kolašin, Bijelo Polje i Berane, i bosanskohercegovačkih gradova: Sarajevo, Mostar, Trebinje, Bileća, Gacko, Kalinovik, Rogatica, Stolac i Goražde. Učešće na kampu je besplatno, a 80 učenika/ca iz navedenih gradova će imati priliku da steknu nezaboravna iskustva na našim kampovima.

Ukupno trajanje aktivnosti kampa je sedam dana. Za sigurnost učesnika i cjelodnevni nadzor i brigu za vrijeme boravka u kampu zaduženi su Anti-Dop koordinatori, edukatori, stručnjaci sa fakulteta za sport i fizičko obrazovanje, volonteri, kao i ostalo edukovano osoblje s respektabilnim iskustvom u radu s mladima.

Kampovi su dio projekta „Anti-Dop Ambasadori bez granica“ koji implementiraju NVO Preporod  iz Crne Gore i Udruženje PROI iz Sarajeva, BiH, u partnerstvu sa JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Kakarička gora iz Crne Gore, a koji finansira EU.

Prijava za učestvovanje u kampovima je u toku, besplatna je i može se izvršiti na:

http://www.antidopambasadori.org/bs/kamp-za-mlade/prijavi-se

Krajnji rok za prijavu je do 20.06.2015.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.