Potpisan Ugovor o projektu “Migranti BiH” sa Švicarskim Crvenim križem

U prostorijama CK FBiH u Sarajevu, dana 10.07.2018. godine, direktorica Švicarskog Crvenog križa za BiH, Ured u Tuzli, g-đa Mihela Hinić, i glavni tajnik DCK BiH gosp. Branko Leko potpisali su Ugovor o projektu “Migranti Bosna i Hercegovina” u vrijednosti od CHF 132.704 koji će biti operativan nakon potpisa nadležnih u Bernu, Švicarska.
Nakon upućenog apela za podršku od strane DCK BiH prema Švicarskom Crvenom križu sredinom maja ove godine, te obilaska terena, izrade Projekta od strane nadležne osobe u DCK BiH, pregleda i odobravanja od strane donatora, procesa usaglašavanja Ugovora o projektu, Švicarski Crveni križ je odlučio u gornjem iznosu podržati aktivnosti DCK BiH u pomoći migrantima na području Unsko-sanskog kantona.

Ugovorom je predviđeno osiguravanje toplih obroka na dnevnoj bazi 1.000 migranata i izbjeglica koji borave u kampovima uspostavljenim u Unsko-sanskom kantonu u trajanju od mjesec dana prema Sphere standardima.
Također, Ugovorom je predviđena nabavka osnovnih sredstava za DCK BiH (frižider, kazani za kuhanje), a koji će se putem reversa preko CK F BiH ustupiti na korištenje Crvenom križu Grada Bihaća. Pored toga predviđena je i podrška u izgradnji kapaciteta, nabavci neprehrambenih artikala, podrška volonterima, kuharima.

Tokom sastanka koji je prethodio potpisivanju Ugovora o projektu, generalni sekretar CK F BiH gosp. Namik Hodžić je zamolio g-đu Mihelu Hinić da, uvažavajući činjenicu da je CK F BiH kroz potpisani Ugovor sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) osigurao prehrambene artikle za ishranu migranata u Bihaću za mjesec juli, te imajući u vidu činjenicu da je zbrinjavanje migranata u Salakovcu kod Mostara već duži period otežano, da se dio sredstava preraspodjeli za potrebe ovog centra.

G-đa Hinić je potvrdila načelnu saglasnost, ali i naglasila, da s obzirom na odobreni Projekt, te sada iznesenu molbu konačnu odluku donose nadležni u Bernu.
Uz zajednički iskazanu zahvalnost predstavnika strukture DCK BiH prema Švicarskom Crvenom križu, te razumjevanje i podršku u iznesenoj zamolbi, zaključeno je da će tokom narednih dana unutar strukture DCK BiH potpisati sporazum o realizaciji donacije Švicarskog Crvenog križa.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.