Potpisan Sporazum o saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Crveni križ Federacije BiH i ove godine potpisao je sporazum o međusobnoj saradnji sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Međusobna saradnja zasnovana je na uzajamnoj saradnji u cilju što uspješnijeg obavljanja prakse studentara.

Naime, u skladu sa Odlukom vijeća odsjeka za socijalni rad, studenti druge i treće goidne prvog ciklusa studija dužni su obaviti praksu u trajanju od deset radnih dana, sa osmočasovnim vremenom. Crveni križ Federacije BiH će u skladu sa svojom i organizacijom rada organizacija Crvenog križa općine/grada organizirati studentsku praksu i odrediti organizaciju Crvenog križa u kojoj će studenti obaviti dio prakse.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.