Potpisan Sporazum o naučnoj, stručnoj i obrazovnoj saradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu

Jučer, 17.12.2015. godine, na okruglom stolu na temu “Izazovi trenutne migracijske krize: pogled i perspektive”, generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Namik Hodžić i dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. sci. Nedžad Korajlić, potpisali su Sporazum o naučnoj, stručnoj i obrazovnoj saradnji.

Podsjećamo, da je 09.12.2015. godine na inicijativu fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije,  održan sastanak, sa ciljem pokretanja različitih modela saradnje između Crvenog križa Federacije BiH i Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u SarajevuPredstavnici fakulteta su tada prezentovali mogućnosti saradnje, kao i prijedlog Sporazuma o naučnoj, stručnoj i obrazovnoj saradnji. Kako se u 2016. godini planiraju aktivnosti na organiziranju Međunarodne ljetne škole „Upravljanje u kriznim situacijama“, participacija Crvenog križa se očekuje u edukativnom dijelu programa.


Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.