Potpisan Memorandum o razumijevanju između FMRSP i Crvenog križa Federacije BiH

Federalni  ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača i generalni sekretar Crvenog križa/krsta Federacije Bosne i Hercegovine Namik Hodžić potpisali su Memorandum o razumijevanju između ove dvije institucije.

Memorandum podrazumijeva nastavak i razvijanje partnerstva u oblasti socijalne zaštite porodice i djece kroz ostvarenje zajedničkih strateških ciljeva, kao što su jačanje humanitarne diplomatije s ciljem smanjena siromaštva, promoviranje socijalnog uključivanja ranjivih skupina, humanih vrijednosti, ljudskog dostojanstva i mira, te pripreme i realiziranje zajedničkih projekata u oblasti brige o siromašnim, starim, kao i djeci s poteškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ministar Drljača i generalni sekretar Hodžić složili su se kako uspješna i kontinuirana saradnja između između ovog ministarstva  i Crvenog križa/krsta FBiH, predstavlja jedan od temelja za efikasno djelovanje i rad, kao i djelotvornu implementaciju budućih aktivnosti Crvenog križa/krsta FBiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.