Posjete

Dana 20.02.2009. godine Ministar Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, sa Pomoćnikom ministra Hasanom Topalovićem, primio je delegaciju Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine,  generalnog sekretar Crvenog križa FBiH i sekretara Crvenog križa Zeničko-dobojskog kantona.Tema razgovora na ovom sastanku bila je posvećena analizi i ocjenama do sada ostvarene saradnje sa organizacijama Crvenog križa. Ocjenjeno je da je do sada ostvarena saradnja rezultirala još većim efektima u radu kantonalnog Crvenog križa i općinskih organizacija u Ze-do kantonu. Zajednička ocjena je da je do sada ostvarenu saradnju potrebno dodatno ojačati. Ministar Josip Martić je izražavajući zadovoljstvo i zahvalnost na do sada ostvarenoj uspješnoj saradnji i ostvarenim rezultatima u radu Crvenog križa na području Zeničko-dobojskog kantona nagovjestio da će biti razmotrene mogućnosti osiguranja većeg podsticaja za rad organizacija Crvenog križa u narednom periodu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.