Posjeta Prihvatnom centru “Duje”- Doboj Istok

U sklopu aktivnosti na obilježavanju Svjetskog dana i Nedjelje Crvenog križa i Crvenog polumjeseca predstavnici Crvenog križa Federacije BiH  danas su posjetili Prihvatni centar „Duje“-Općina Doboj Istok. Tom prilikom je štićenicima ove ustanove  uručena pomoć u vidu prehrambenih artikala i odjevnih predmeta.