Posjeta predsjednika i generalnog sekretara Crvenog križa Federacije BiH organizacijama Crvenog križa HNK/Ž i ZHŽ

Dana 26.09.2012. godine  predsjednik i generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Ivo Juričević i Namik Hodžić posjetit će organizacije Crvenog križa HNK/Ž i ZHŽ. Tom prilikom će održati zajednički sastanak sa predsjednicima i sekretarima/tajnicima organizacija Crvenog križa kantona/županija, grada i općina i to:
-U Mostaru (Kuhinja Crvenog križa Grada Mostara-za organizacije Crvenog križa iz HNK/Ž)
-U Grudama (Sjedište kantonalne organizacije- za organizacije Crvenog križa iz HBŽ)

Na pomenutom sastanku sekretari/tajnici će biti upoznati sa aktuelnostima u strukturi Crvenog križa FBiH i DCK/K BiH, te će biti analizirana situacija u organizacijama Crvenog križa HNK/Ž i  Crvenog križa iz HBŽ).

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.