POMOĆ NASTRADALOM STANOVNIŠTVU JAPANA

BROJ ŽIRO-RAČUNA
140-101-00240584-58
Volksbank BH d.d. Sarajevo
Sa naznakom:
Pomoć  nastradalom stanovništvu Japana

BH Telekom 090 291 032- donirate 2,00 KM
(cijena poziva 2,10 KM + PDV na 0,10 KM )

HT Mostar 092 890 830 – donirate 1,80 KM(cijena poziva 2,00 KM + PDV)

TELEKOM SRPSKE 1433
(cijena poziva 1,00 + PDV)