Pomoć humanitarne organizacije“ Mormonska crkva“ iz SAD-a romskom naselju na području Ilidže

Tom prilikom predstavnici vlasti su upoznati sa radom navedene humanitarne organizacije koja značajno podržava građane BiH, posebno ugroženo stanovništvo.