Podrška Crvenog križa zdravstvenim ustanovama: Postavljanje trijažnih šatora

Organizacije Crvenog križa u strukturi Crvenog križa Federacije BiH po odlukama, naredbama i u dogovoru sa općinskim/kantonalnim štabovima Civilne zaštite, te uz podršku Crvenog križa Federacije BiH, podržali su javne zdravstvene ustanove postavljanjem šatora za trijažu pacijenata ispred objekata.

Tako, u Unsko-sanskom kantonu, šatori su postavljeni ispred Kantonalne bolnice Dr Irfan Ljubijankić Bihać, Domova zdravlja u Cazinu, Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi, Bužimu, te kontejner ispred Doma zdravlja Ključ. U Tuzlanskom kantonu, šatori su postavljeni ispred UKC Tuzla, Domova zdravlja u Živinicama i Čeliću, a u Bosansko-podrinjskom kantonu šator je naše osoblje postavilo ispred Kantonalne bolnice Goražde. Također trijažni šator je Crveni križ Grada Mostara postavio ispred Hitne pomoći u ovom gradu, te u Zeničko-dobojskom kantonu, ispred Doma zdravlja Zenica.

Ovo je još jedna aktivnost Crvenog križa u odgovoru na #COVID19. Crveni križ je od početka uključen kao dio sistema zaštite i spašavanja.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.