Podrška strukture Crvenog križa Federacije BiH u obilježavanju 17.godišnjice Genocida nad Bošnjacima Srebrenice

U skladu sa svojom Misijom i Principima struktura Crvenog krsta/križa Federacije Bosne i Hercegovine je i ove godine dala svoj doprinos u obilježavanju 17. godišnjice Genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Sve aktivnosti su koordinirane sa Pododborom za logistiku, Federalnim ministarstvom zdravstva i Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica. Iz strukture Crvenog križa Federacije BiH ukupno je angažirano 63 osobe (47 volontera i 16 profesionalno uposlenih).

Prvu pomoć za preko 7.000 učesnika Marša mira pružao je 41 aktivista Crvenog križa Tuzlanskog kantona (33 volontera i 8 zaposlenika), 2 volontera  Crvenog križa Srebrenica i 2 volontera Crvenog križa Kakanj organizirani u pet (5) ekipa prve pomoći i raspoređeni duž cijele trase, od Nezuka do Potočara. U prva dva dana Marša članovi ekipa prve pomoći CK TK imali su oko 2000 težih intervencija i preko 1500 intervencija na lakšim povredama. Tokom ova dva dana obavljeno je oko 200 transporta vozilima, 70 transporta nosilima, kao i učešće u dva transporta do helikoptera koji su povrijeđene prevezli na JZU UKC Tuzla. Zbog velikih vrućina i teškog terena, kao i fizičke nepripremljenosti učesnika volonteri CK su zajedno sa ekipama domova zdravlja pružali pomoć povrijeđenim i sanirali povrede do kasnih večernjih sati.
Logistički timovi iz Stručnih službi Crvenog križa Federacije BiH, Crvenog križa općine Goražde, Crvenog križa općine Ilidža i Crvenog križa Kantona Sarajevo (ukupno 9 osoba) u Ljeljan Dolu su formirali šatorsko naselje ( 20 šatora) i obezbjedili noćenje ( 09/10 juli) za oko 200 učesnika Marša mira koji su došli iz pravca Žepe.
Crveni križ općine Visoko i Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona ( 6.volontera- ljekar, medicinski tehničari i educirani volonteri) i 2.zaposlenika pružali su 09.07. medicinsku i psihosocijalnu pomoć i podršku porodicama nestalih osoba prilikom ispraćaja posmrtnih ostataka žrtava Genocida od Visokog do Potočara u Srebrenici.
Crveni križ Kantona Sarajevo ( kantonalni tim prve pomoći- ukupno 6 osoba) je kao ispomoć ostalim medicinskim ekipama na sam dan klanjanja dženaze i ukopa posmrtnih ostataka nastradalih Bošnjaka Srebrenice, 11.07. u Potočarima učesnicima dženaze i Marša mira pružio oko 103 razne medicinske intervencije kao i usluge psihosocijalne podrške.
Pored vlastitih sredstava, projekat su podržali: Međunarodni komitet Crvenog križa, humanitarna organizacija  LDS Charities iz SAD-a i farmaceutske kompanije:
Bosnalijek d.d.
Apoteke Sarajevo
Sarajevolijek d.d.
Pliva Sarajevo
Medimpex
Denida Apoteke
Tuzlafarm
Hemofram
Velefarm d.o.o.
Hercegovinalijek d.o.o.
Farmavita
MGM FARM d.o.o.
PHOENIX-veleprodaja lijekova d.o.o.
MY MEDICO d.o.o.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.