Podjela paketa

FOTO: Podijeljeno 100 paketa za stanovnike Željeznog Polja

Podjela paketa26.07.2014. godine Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine je uz pomoć volontera Crvenog križa Općine Žepče distribuirao 100 paketa koji su sadržavali paket hrane, higijene, dječije potrepštine kao i slatkiše za stanovnike Željeznog Polja koji su pretrpjeli veliku štetu tokom poplava i klizišta koja su pogodila našu domovinu u maju ove godine.

 

Takođe, volonteri Crvenog križa su iskoristili ovu priliku da porazgovaraju sa stanovnicima Željeznog Polja o trenutnoj situaciji i tome koje su potrebe stanovništva ovog mjesta. Nažalost, veliki broj oštećenih i uništenih objekata još uvijek nije renoviran ali se život polako vraća u ovo mjesto u blizini Žepča. Na kraju su se stanovnici zahvalili strukturi Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine i volonterima Crvenog križa Općine Žepče koji su ih posjetili i na taj način olakšali nadolazeće praznike.

Stanovnici Željeznog Polja

Put ka Željeznom Polju

Volonteri CK Žepče

Distribucija paketa

Vrijedne volonterke CK Žepče

Vrijedni volonteri koji su distribuirali pomoć

Povratak iz Željeznog polja

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.