Partneri

PARTNERI:
1. Vlada Federacije BiH
2. ICRC- Delegacija u BiH
3. IFRC- Delegacija u BiH
4. Federalna uprava civilne zaštite
5. Federalno ministarstvo zdravstva
6. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike
7. Zavod za javno zdravstvo

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.