OŠ “Zahid Baručija” iz Vogošće pobjednica 23. Kantonalnog takmičenja ekipa osnovnih škola Kantona Sarajevo u okviru programa “Upozoravanje na opasnost od mina”

Crveni križ Kantona Sarajevo u okviru programa «Upozoravanje na opasnost od mina» 16.11.2019.g.. godine /subota/ u JU  OŠ “Malta”  Sarajevo,  realizovao je 23. Kantonalno takmičenje ekipa osnovnih škola Kantona Sarajevo.  Suorganizator ovog takmičenja je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo/Prosvjetno pedagoški zavod Kantona Sarajevo.
Ovom takmičenju prethodila su općinska takmičenja, a pobjedničke ekipe sa ovih takmičenja predstavljale su općinu/školu na kantonalnom takmičenju. Tročlanu ekipu su činili učenici VII razreda iz slijedećih škola: 

·         JU OŠ “Hamdija Kreševljaković”  (Stari Grad)

·         JU OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” (Centar)

·         JU OŠ “Malta” (Novo Sarajevo)

·         JU OŠ “Sokolje” (Novi Grad)

·         JU Druga osnovna škola  (Ilidža)

·         JU OŠ “Zaim Kolar” (Trnovo)

·         JU OŠ “Hašim Spahić” (Ilijaš)

·         JU OŠ “Zahid Baručija” (Vogošća).

Takmičenju su prisustvovali  Asad Kučević, sekretar  OOCK Novo Sarajevo, Sabina Ibrica (sekretar)  i Mirela Karadža – CKO Centar

Za takmičenje je imenovan žiri u sastavu:

·         Salko Durmo – predsjednik žirija

·         Enaida Višo –član žirija (sekretar Crvenog križa KS)

·         Fazil Tica – član  žirija ( predstavnik Kantonalne uprave civilne zaštite KS)

·         Selma Hasečić  i Aziza Karić – asistenti  žirija (uposlenice u Crvenom križu KS)

·         Voditeljica takmičarskog programa bila je Emina Torić  (predsjednica mladih CKKS).

Takmičenje je otvorio Salko Durmo, predsjednik žirija i svim ekipama zaželio da stečeno znanje iz programa “Upozoravanje na opasnost od mina”  pokažu u najboljem svijetlu.

Ovo takmičenje održano je u skladu sa Propozicijama takmičenja iz programa „Upozoravanje na opasnost od mina“ Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine. Takmičenje se sastojalo od pet grupa zadataka: „Usmeni odgovori“, „Slagalica“, „Pantomima“, „Anagram“ i „Ispravi netačne rečenice“.

Propozicijama takmičenja određeno je da se u slučaju istog broja bodova (samo za prva tri mjesta) pristupa dodatnom zadatku. Nakon sumiranja rezultata ekipe  2. i 7. imale su isti broj bodova. Nakon rješavanja dodatnog zadatka “Slogan”uspješnija je bila ekipa 7., što je odredilo konačan poredak ekipa.

Predsjednik žirija Salko Durmo saopštio je rezultate takmičenja:

1.      mjesto – ekipa JU OŠ “Zahid Baručija” Vogošća
ekipa u sastavu:   Tabaković Imran, Zulum Hanan  i Sadiković Delila   
nastavnica: Jusubašić Samra   

2.      mjesto – ekipa  JU OŠ “Sokolje” Novi Grad
ekipa u sastavu:  Sirćo Amela, Džananović Emina i Pašalić Sarah
nastavnica: Lejla Herak

3.      mjesto – ekipa JU OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” Centar
ekipa u sastavu: Kurtović Narda, Miheljić Angela i Uščuplić Adna   
nastavnica: Amela Bajrić  

4.      mjesto – ekipa JU Druga osnovna škola Ilidža
ekipa u sastavu: Brkić Sumeja, Tanurdžić Lea, Muslić Umihana
nastavnik: Nermin Vatrić

5.      mjesto dijelile su ekipe:

JU OŠ “Malta” Novo Sarajevo
ekipa u sastavu: Kučuk Hana, Sara Alilović I Omar Lakota
nastavnica: Suada Zajko 

JU OŠ “Hašim Spahić” Ilijaš
ekipa u sastavu: Bektić Emina, Muminović Semina i Smajlović Almira
nastavnica: Mediha Alić

6.  mjesto dijelile su ekipe:

     JU OŠ “Zaim Kolar” Trnovo
     ekipa u sastavu: Nermina Durmo, Nejra Podgorica i Muhamed Krupalija
     nastavnik: Trešnjo Muhidin

     JU OŠ “Hamdija Kreševljaković”
     ekipa u sastavu: Bašović Dino, Agović Vernesa i Šaban Ilhana
     nastavnica: Vildana Milanović

Zahvalnice za doprinos u organizaciji i realizaciji takmičenja dobili su: JU OŠ “Malta” i  direktor ove škole Asmir Hasičić, COCA COLA HELLENIC“ d.o.o. Sarajevo, Fazil Tica, Salko Durmo, Emina Torić.  Zahvalnice je uručila  Enaida Višo, sekretar CKKS.

Zahvalnice za učešće na takmičenju dobile su sve škole.

Pehare i diplome pobjedničkim ekipama uručila je Enaida Višo – sekretar CKKS, a medalje članovima ekipa uručio je predsjednik žirija Salko Durmo.

Takmičari i njihovi nastavnici na verifikaciji su izvukli šifre za ekipu, te dobili sendviće  koje je  obezbijedio Crveni križ Kantona Sarajevo i sokove koje je  donirala “COCA COLA HELLENIC“ d.o.o. Sarajevo” – naš stalni sponzor. 

Pobjednička ekipa  JU OŠ “Zahid Baručija” iz Vogošće   predstavljat će Kanton Sarajevo na predstojećem Federalnom takmičenju iz programa “Upozoravanje na opasnost od mina”.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.