Organizacije u strukturi CKFBiH obilježile Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Crveni križ Općine Vogošća je obilježio Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima(30.07.), gdje su volonteri vršili uličnu akciju sa edukativno-preventivnim materijalom  i radili anketu sa prolaznicima. Sve je praćeno medijski – RTV Vogošća.

Na Ilidži su volonteri dijelili edukativne letke i vršili anketu na ulicama Ilidže.