Održana vježba Ministarstva sigurnosti BiH “NICS Mostar 2021”

Ministarstvo sigurnosti BiH u okviru NATO projekta održalo je terensku vježbu pod nazivom „NICS Mostar 2021“ u periodu od 7. do 29.09.2021. godine.

Vježba je imala karakter provjere spremnosti za korištenje NICS sistema mapiranja i izvještavanja u sklučaju prirodne katastrofe, a održana je na više lokacija u Mostaru i Istočnom Mostaru.

Na vježbi su učestvovale Oružane snage BiH, Federalna uprava Civilne zaštite, Republička uprava Civilne zaštite, Odjel za sigurnost Brčko Distrikta BiH, kao i Službe zaštite i spašavanja entitetskih organizacija Crvenog križa kao predstavnici Društva Crvenog krsta/križa BiH.

U ime Crvenog križa Federacije BiH učestvovala je Služba zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH koju se predvodio Jasmin Nikšić – operativni rukovodilac zajedno sa specijaliziranom jedinicom za naprednu prvu pomoć koju je predvodio Dr Mensur Hadžibeganović.

Kao scenarij vježbe timovi su imali zadatak da svako u svojoj oblasti djelovanja na pravilan način reaguje na šumske požare i olujno vrijeme koje ubrzano širi požare na Rujištu, Brkanovom Brdu i dijelu Istočnog Mostara.

Tim Crvenog križa Federacije BiH je bio podijeljen u dva tima – tim za sanitet sa ambulantnim vozilom i tim za trijažu i prihvat povrijeđenih osoba.

Tokom vježbe članovi Službe zaštite i spšavanja Crvenog križa Federacije BiH su također putem mobilnih uređaja koristili NICS sistem i uvježbavali njegovo korištenje koje uveliko olakšava koordinaciju i komunikaciju u toku kriznih situacija.

Posljednji dan vježbe upriličena je smotra i postrojavanje učesnika, kao i prezentacija rada na NICS sistemu čemu je prisustvovao i generalni sekretar Namik Hodžić kao rukovodilac Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.