Održana radionica za certifikaciju ljekara/instruktora za osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila iz prve pomoći

Jedanaesta certifikacija ljekara/instruktora je održana 04.11.2017. godine u Sarajevu. Radionica je održana prema utvrđenom Planu rada. Uvodnu riječje dao generalni sekretar Namik Hodžić. Zakonske odredbe, pregled i značaj javnih ovlaštenja Crvenog križa je predstavila Nevenka Milanović, stručna saradnica za zdravstvo. Radionicu je vodio dr. Adis Kukuljac, član ekspertnog tima za prvu pomoć, koji je ljekare upoznao sa Pravilnikom o osposobljavanju iz pružanja prve pomoći, Programom obuke iz pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi i Vodičem za instruktore.  Praktičnu primjenu AED-ea i predstavljanje novina u smjernicama EFAM-a i ERC-a obradio je Jasmin Nikšić, asistent programa javnog zdravstvenog prosvjećivanja u Stručnoj službi Crvenog križa Federacije BiH.

Radionice za certificiranje ljekara vode članovi Ekspertnog tima koji imaju zadatak da u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i Pravilnika o osposobljavanju pružanja prve pomoći, a u vezi sa članom 9. Zakona o Crvenom križu FBiH: izvrše certifikaciju ljekara – instruktora koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače motornih vozila iz prve pomoći. Cilj certificiranja ljekara/instruktora je da se uspostavi jedinstvena metodologije rada i način osposobljavanja polaznika.

Na ovoj radionici je certificirano 30 ljekara.

U periodu 2013-2017. godine održano je jedanaest radionica na kojima su u strukturi Crvenog križa Federacije BiH certificirana 243 ljekara sa rokom važenja certifikata od pet godina.

Certificirani su slijedeći ljekari:

R. br. Broj certifikata Crveni križ grada/općine Ime i prezime
1. 232/17 Tuzla ALMA ATIĆ
2. 233/17 Tuzla VALENTINA MITROVIĆ
3. 234/17 Tuzla ANELA PEJZIĆ
4. 235/17 Živinice LEJLA MAZIĆ
5. 236/17 Gračanica MAJDA IMAMOVIĆ
6. 237/17 Tešanj ENES HADŽIĆ
7. 238/17 Maglaj FARUK FAKIĆ
8. 239/17 Kakanj EMINA HADŽIĆ
9. 240/17 Kakanj ELZANA KARAHODŽIĆ
10. 241/17 Kakanj HANA SIKIRA
11. 242/17 Olovo IZUDIN KUĆANOVIĆ
12. 243/17 Kiseljak ANA PECIREP
13. 244/17 Kiseljak INDIRA MELEZOVIĆ
14. 246/17 Fojnica BELMA ZAHIROVIĆ
15. 247/17 Gornji Vakuf-Uskoplje ALMA CRNICA
16. 248/17 Jajce MARTINA GRGIĆ
17. 249/17 Kreševo MIRNA SARAJLIĆ
18. 251/17 Kreševo GORAN LUČIĆ
19. 252/17 Konjic TAMARA BABADJANSKI
20. 253/17 Konjic INDIRA SULTIĆ-LAVIĆ
21. 255/17 Stari Grad ELDINA SMAJIĆ-MEŠEVIĆ
22. 256/17 Stari Grad NIHAD KUKAVICA
23. 257/17 Ilidža MELITA ADILOVIĆ
24. 258/17 Drvar ALEKSANDRA KECMAN
25. 259/17 Sapna EDIS SELIMOVIĆ
26. 260/17 Doboj Istok KENAN MUJKIĆ
27. 261/17 Gornji Vakuf-Uskoplje SANELA BRZIKA
28. 262/17 Gornji Vakuf-Uskoplje MARIN NOVAKOVIĆ
29. 263/17 Široki Brijeg MELANIE KVESIĆ
30. 264/17 Tuzla EMINA MAHMUTOVIĆ
Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.