Održana osnivačka Skupština u Glamoču

U Glamoču je održana osnivačka skupština Crvenog križa općine Glamoč. Zastupnici su izabrali predsjednika Skupštine, članove Predsjedništva te predsjednika Crvenog križa općine Glamoč, kao i članove Nadzornog odbora te zastupinke u Skupštinu Kantona/Županije i Federacije BiH.

Za predsjednika Skupštine Crvenog križa općine Glamoč izabran je Halil Dizdar, a za predsjednika Predsjedništva izabran je Branko Radoja.

Za članove Nadzornog odbora Crvenog križa općine Glamoč izabrani su: Slobodan Lovro, Pavo Cvitković Almedin Smajić.