Održana izvještajna Konferencija mladih Crvenog križa Federacije BiH

Izvještajna Konferencija mladih Crvenog križa Federacije BiH održana je u subotu, 12.12.2020.godine sa početkom u 12:00 sati putem ZOOM platforme, prateći trenutnu higijensko-epidemiološku situaciju.
Shodno Pravilima o organiziranju i djelovanju mladih Crvenog križa FBiH i Poslovnika o radu Kluba mladih učešće na Konferenciji su uzeli zastupnici iz organizacija Crvenog križa koje se nalaze u Spisku aktivnih konferencija mladih.
Od 42 zastupnika, Konferenciji je prisustvovalo njih 38. Uvodnu riječ imao je Jasmin Nikšić, koordinator za mlade u CKFBiH koji je dao tehničke upute i objasnio elektronski sistem glasanja i izjašnjavanja za tačke dnevnog reda, te prisutnima prenio pozdrave i zahvalnost za cjelokupni doprinos Crvenom križu u BiH od g. Marka Sinanovića i g. Namika Hodžića, predsjednika i generalnog sekretara Crvenog križa Federacije BiH.
Pored razmatranja i usvajanja izvještaja o radu mladih Crvenog križa FBiH i plana rada mladih za 2021. godinu izvršena je verifikacija novih zastupnika iz organizacija Crvenog križa.

Konferencija mladih Crvenog križa FBiH također je potvrdila mandat predsjednici mladih Džani Kapić kao predstavnice mladih u Presjedništvu Crvenog križa FBiH.

Za zastupnike u Skupštini Crvenog križa FBiH pored predsjednice mladih izabrani su i Ana Mikić ispred Kluba mladih CKFBiH i Abdurahman Aljić kao predsjednik Konferencije mladih.
U Predsjedništvo mladih kao novi članovi izabrani su Ana Oreč iz CKO Posušje, Hanka Smajlović ispred CK ZDK, te Lamija Pirić kao predsjednica Kluba mladih, pored aktuelnih članova Džane Kapić (CKO Centar Sarajevo), Sare Filipović (CKO Orašje), Erne Pajić (CKG Cazin), Fatime Muratović (CK SBK), Ajdina Hodžića (CKG Goražde), Muamera Đedovića (CK TK) i Abdurahmana Aljića (Konferencija mladih).
Jedan od zaključaka Konferencije mladih bio je i raditi na osnaživanju Koordinacionog tijela mladih DCKBiH i zajedničkim incijativama i projektima sa tim tijelom, kao i mladima iz CK Republike Srpske.
Uspješnom Konferencijom mladih putem online platforme lideri mladih su još jednom pokazali spremnost za prilagođavanje na sve izazove koji su postali svakodnevnica.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.