Održan sastanak sa ministrom rada i socijalne politike FBiH: Poseban akcenat na aktuelne reforme u oblasti socijalne zaštite

U Ministarstvu rada i socijalne politike FBiH realiziran je sastanak između predstavnika Crvenog križa i djelatnika tog ministarstva. O realizaciji i rezultatitima projekta “Starenje i zdravlje” te o samom radu Crvenog križa Federacije BiH sa resornim ministrom Veskom Drljačom i njegovim pomoćnicima razgovarao je generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH te predstavnice Švicarskog Crvenog križa u BiH Amela Fočić i Sarafina Vilušić.

Inače, ovaj projekat u BiH već godina kroz Društvo Crvenog krsta/križa BiH podržava Švicarski Crveni križ. Na sastanku je također bilo riječi o budućim projektnim aktivnosti, a prezentirane su i projektne komponente njege i pomoći u kući te zdravog i aktivnog starenja.

Poseban akcenat stavljen je i na aktuelne reforme u oblasti socijalne zaštite, posebno u domenu socijalnih usluga, kao i perspektivama budućeg razvoja pomenutih programa u organizacijama Crvenog križa i u sistemu socijalne zaštite u Federaciji BiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.