Održan Koordinacijski sastanak Službe traženja

Dana 02. i 03. 11. u Sarajevu se održao Koordinacijski sastanak MKCK i DCK BiH (CK FBiH, CKRS, CKBD BiH)- Služba traženja.

Na dvodnevnom sastanku razmjenjivale su se informacije o dosadašnjim rezultatima izgradnje kapaciteta Službe traženja i procesa primopredaje preostalih slučajeva FL Answers bazi podataka. Učesnici su održali prezentacije o psiho-socijalnoj podršci i obnavljanju porodičnih veza u situacijama katastrofa. U tom dijelu, voditelj Službe traženja Crvenog rkiža Federacije BiH, Vihorka Tomas, prezentirala je rezultate simulaciono-pokazne vježbe “Zbrinjavanje povrijeđenih nakon zemljotresa” koju je Crveni križ Federacije BiH sa parterima izveu u Ključu.

Razgovaralo se i o nastvku podrške porodicama nestalih osoba u BiH, kao i o Srednjeročnom planu Službe traženja. U ovaj dio diskusije uključili su se i generalni sekretar CK FBiH Namik Hodžić, te glvani tajnih DCK BiH Branko Leko, ako i šef delegacije MKCK u BiH Željko Filipović.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.