Održana 9. radionica za certificiranje ljekara- instruktora prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila

U subotu, 24.10.2015. godine, u hotelu Hollywood u Sarajevu, održana je 9. radionica za certificiranje ljekara-instruktora prve pomoći za kandidate za vozače motornih vozila.

Radionici je prisustvovao i istu otvorio generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Namik Hodžić. Predavači su bili dr. Almir Jagodić i dr. Nina Burina. Ovom prilikom je certificiran 31 ljekar sa područja Federacije BiH.

Cilj organizovanja ovih radionica je usklađivanje principa i načina rada u obuci kandidata za vozače motornih vozila iz prve pomoći.

Na 9. radionici certificirani su slijedeći ljekari:

1.

Travnik

Dr. Sanela Duvnjak

2.

Dr. Mujo Kadrić

3.

Centar Sarajevo

Dr. Merima Krušćica

4.

Dr. Elma Nalbani

5.

Novi Grad Sarajevo

Prim.dr. Merima Pašić

6.

Dr. Đenisa Ibišević

7.

Dr. Amra Jamakosmanović Maroof

8.

Dr. Maja Zubović

9.

Dr. Amila Ključić

10.

Dr. Jadranka Šarić

11.

Dr. Dževad Šačić

12.

Vogošća

Dr. Elma Vejo

13.

Hadžići

Dr. Fikret Ramić

14.

Ilidža

Dr. Azra Kadić

15.

Srebrenik

Dr. Mersudin Mujčić

16.

Dr. Nedim Ibrić

17.

Lukavac

Dr. Amir Tokić

18.

Dr. Jasmin Alić

19.

Kladanj

Dr. Minela Čaušević

20.

Olovo

Dr. Enida Brkić

21.

Maglaj

Dr. Elvir Vehabović

22.

Dr. Haris Bradarić

23.

Žepče

Dr. Aida Čaušević

24.

Dr. Andriana Filipović

25.

Bugojno

Dr. Adnan Durek

26.

Fojnica

Dr. Đenita Čarić

27.

Busovača

Dr. Ivana Marić

28.

Donji Vakuf

Dr. Elvedin Avdić

29.

Novi Travnik

Dr. Danijela Marjanović

30.

Dr. Marinka Kaščel

31.

Kalesija

Dr. Edina Karić


Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.