Održana XII Konferencija mladih Crvenog križa Kantona Sarajevo

Dana 15.03.2014. godine u prostorijama Crvenog križa Federacije BiH održana je XII Konferencija mladih Crvenog križa Kantona Sarajevo. Konferenciji je prisustvovalo 16 zastupnika općinskih organizacija Crvenog križa, kao i sekretar Crvenog križa Kantona Sarajevo, Enaida Višo, te koordinatori za mlade Crvenog križa KS, Mensura Laković i Crvenog križa FBiH, Mela Alihodžić. Konferencija je između ostalog usvojila Izvještaj radu mladih Crvenog križa Kantona Sarajevo u 2013. godini kao i Plan i program rada za 2014. godinu, koji je prezentirala Sanda Kovačević, predsjednik Konferencije mladih CK KS.

Na tematskoj Konferenciji-Položaj mladih u Crvenom križu, nakon diskusije mladi su zaključili da treba više komunikacije između mladih i organizacija Crvenog križa i između mladih neposredno. Mladi su usvojili prijedlog da se uradi flash mob i promocija svih aktivnosti mladih kroz video uradak, te napravi promotivni video kako bi se suzbila zloupotreba znaka. U tom smislu je formirana i odgovarajuća komisija i dogovoreno je da će video biti gotov do kraja aprila kako bi se promovisao za 8. maj-Svjetski dan i Nedjelju Crvenog križa.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.