Održana sedma radionica za certifikaciju ljekara/instruktora za obuku kandidata za vozače iz prve pomoći

Sedma radionica za certifikaciju ljekara/instruktora za obuku kandidata za vozače iz prve pomoći održana je 07.03.2015. godine u Sarajevu. Radionica je održana prema utvrđenom Planu rada: Uvod sa osvrtom na javna ovlaštenja Crvenog križa, upoznavanje sa Pravilnikom o osposobljavanju iz pružanja prve pomoći i Programom obuke iz pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi, upoznavanje sa Vodičem za instruktore i upoznavanje sa smjernicama EFAM-a, te praktičnom primjenom AED-a (automatski eksterni defibrilator). Radionicu su vodili članovi ekspertnog tima Dr. Almir Jagodić, dr. Iriš Brkić i Prim dr. Suad Rožajac. Na ovoj radionici je certificirano 20 ljekara. 

U periodu 2013-2014. godine održano je šest radionica na kojima je u strukturi Crvenog križa Federacije BiH certificiran 141 ljekar sa rokom važenja certifikata od pet godina.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.