Održana konferencija povodom Međunarodnog dana volontera (05.12.) “Mjesto i uloga volontera u društvu”

Danas je Crveni križ Federacije BiH održao konferenciju sa međunarodnim učešćem “Mjesto i uloga volontera u društvu”, povodom Međunarodnog dana volontera (05.12.).

Konferenciji su prisustvovali Potpredsjednik Federacije BiH, gospodin Milan Dunović, sa saradnicima, gospodin Erdal Selmanović, savjetnik za politička pitanja i međunarodne odnose iz Kabineta Potpredsjednice Federacije BiH, šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog križa, gospodin Željko Filipović, sa saradnicom Zoricom Lučić, predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT, gospođa Amila Dedić, dr. Milutin Mihajlović, potpredsjednik Crvenog krsta Srbije i gospodin Dragoslav Karić, saradnik za organizacioni razvoj Crvenog krsta Srbije, predsjednik Skupštine Crvenog križa FBiH, mr. Hasan Topalović, član predsjedništva Društva Crvenog krsta/križa BiH, dr. Šemsudin Hadrović, sekretar Crvenog križa Kantona Sarajevo, gospođa Enaida Višo, te sekretar Crvenog križa općine Ilidža, gospođa Senada Brkić-Šegalo, i mladi volonteri Crvenog križa, dobitnici priznanja “Volonter godine”.

Nakon što je generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH, Namik Hodžić zvanično otvorio Konferenciju, prisutnima su se obratili gospodin Milan Dunović i gospodin Željko Filipović.

Nakon kraće video prezentacije, predsjednim Mladih Crvenog križa Federacije BiH, Jasmin Nikšić, održao je prezentaciju na temu Doprinos volontera Crvenog križa/krsta u zajednici.

Zatim je uslijedila dodjela priznanja “Volonter godine” za 25 volontera u strukturi Crvenog križa Federacije BiH za izuzetno značajne rezultate postignute u volonterskom radu u 2015. godini. Priznanja su dobili: Abdulah Budimlić (Bihać), Halida Ibrahimović (Bosanska Krupa), Muhiba Burzić (Cazin), Mensur Seferović (Sanski Most), Nedim Zukić (Srebrenik), Ramiz Džekić (Gradačac), Muradif Lolić (Lukavac), Azmir Huseinović (Lukavac), Izudin Okić (Gračanica), Adil Kurtović (Gračanica), Edina Pačuković (Orašje), Marko Neretljak (Orašje), Ružica Mikić (Orašje), Mara Jurkić (Domaljevac-Šamac), Samir Karabegović (Domaljevac-Šamac), Senaid Ajan (Žepče), Ferid Hadžiabdić (Olovo), Velida Delić (Maglaj), Hazim Čorić (Maglaj), Harun Bjeloglavić (Zenica), Rešad Kišija (Novi Travnik), Slavko Pintarić (Travnik), Adan Topić (Gornji Vakuf- Uskoplje), Ranka Krtolica (Novo Sarajevo), Reprezentacija BiH u pružanju prve pomoći- BH FACE TIM 2015 (Ilidža).

Poslije dodjele priznanja, Amila Delić iz Instituta za razvoj mladih KULT, Amila Dedić, pričala je na temu prepoznavanja i važnosti postojanja zakonskog okvira o volontiranju, a gosti iz Crvenog krsta Srbije podijelili su svoja iskustva u radu sa volonterima, zakonska rješenja, praksu i probleme sa kojima se susreću.

Nakon panel diskusije u kojoj su svi sudionici aktivno sudjelovali, formirani su slijedeći zaključci:

  1. Volonteri Crvenog križa, kojih ima oko 10.000, i koji u svim aktivnostima i zadacima Crvenog križa daju ogroman doprinos nemaju adekvatnu podršku, kako u zakonskim rješenjima, tako i na drugi način od struktura na vlasti;
  2. Obzirom na ostvarene rezultate i doprinos zajednici, Crveni križ očekuje značajnu podršku u vidu materijalnih sredstava, a u skladu sa Zakonom o igrama na sreću;
  3. Volonteri humanitarnih organizacija daju veliki doprinos zajednici i pružaju ogroman broj usluga građanima kroz svoj volonterski rad;
  4. Uvesti menadžment volontera sa ciljem osiguranja politike lobiranja i obuke volontera i osmišljavanja sistema vrednovanja volonterskih programa;
  5. Inicirati da se iz Zakona o volontiranju (zbog posebnog oblika dobrovoljnog rada) izuzmu volonteri Crvenog križa;
  6. Pokrenuti inicijativu da se NVO oslobode poreskih davanja;
  7. Inicirati da se prihvati status Mladih Crvenog križa na nivou Federacije BiH kao članova Vijeća mladih, te istu inicijativu spustiti na nivoe kantona i općina.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.