Održan sastanak sekretara/tajnika Crvenog križa kantona

Dana 20.02.2014. godine u sjedištu  Crvenog križa Federacije BiH održan je redovni sastanak sekretara/tajnika Crvenog križa kantona na kojem su između ostalog razmatrana sljedeća pitanja:

-Osvrt na mjesto i ulogu Crvenog križa u aktuelnoj situaciji u društvu, posebno u Federaciji BiH
-Analiza  dugovanja CK kantona, općine i grada prema sjedištu, proizišlih po svim važećim odlukama i drugim propisima
-Nabavka Baze podataka za DDK-i
-Distribucija i plaćanje humanitarnih kasa Crvenog križa
-Prva pomoć
-Inicijativa za reviziju odluke o namjeni sredstava iz prve pomoći
-Analiza primjedbi i sugestija na Nacrt Etičkog kodeksa
-Implementacija Zakona o volontiranju

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.